นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

การคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

  1. ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่จ่ายเงิน เมื่อผู้ขายได้ทำการตรวจแล้วว่าสินค้นมีปัญหาต่อรบบ และไม่สามารถใช้งานได้กับระบบของลูกค้า

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า   

  1. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทางโอนเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก

กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้ ?

  • ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว